«Διαβούλευση για την Απλοποίηση της Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου.» Λήξη διαβούλευσης 25 Ιουνίου 2017

01.06.17

Εκτύπωση

«Διαβούλευση για την Απλοποίηση της Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου.» Λήξη διαβούλευσης 25 Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://diavouleusi.omegatech.gr/