Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου, Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 17 συνολικά Νοσοκομείων με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services

31.05.16

Εκτύπωση

Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 17 συνολικά Νοσοκομείων, (10 Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας - πρώην ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου, 5 Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής και 2 Νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου). Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.