Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ»

17.12.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.