Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ»

21.11.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ»  Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.