Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» έως την 25 Μαΐου 2013.

21.05.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»  έως την 25 Μαΐου 2013.

Λόγω τεχνικού προβλήματος παρακαλούνται όσοι είχαν ενδεχομένως υποβάλει σχόλια κατά την αρχική περίοδο διαβούλευσης να επανυποβάλλουν τις προτάσεις τους . Τα αρχεία της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα από τον υπερσύνδεσμο αυτό.