Διευκρινίσεις Οδηγού προγράμματος Δράσης ICT4growth

24.01.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται το 1ο τεύχος Διευκρινίσεων Οδηγού προγράμματος της Δράσης ICT4growth. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από τον υπερσύνδεσμο αυτό.