Οδηγός προγράμματος «ICT4GROWTH» και συνοδευτικά έγγραφα

10.01.13

Εκτύπωση

Στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH» μπορείτε να βρείτε συνημμένα συνοδευτικά έγγραφα / πρότυπα (templates) του οδηγού της δράσης

Οδηγός προγράμματος «ICT4GROWTH»
Συνοδευτικά έγγραφα / πρότυπα (templates) του οδηγού της δράσης