Ανακοίνωση ανάρτησης επικαιροποιημένου Οδηγού Προγράμματος ICT4GROWTH

27.12.12

Εκτύπωση

Ανακοίνωση ανάρτησης επικαιροποιημένου Οδηγού Προγράμματος για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT4GROWTH". O Επικαιροποιημένος Οδηγός μπορεί να ανακτηθεί από αυτόν τον σύνδεσμο