Ενημερωμένος Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων (e-security)

06.11.12

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει στους δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)» νέο ενημερωμένο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.


Η δράση «e-security» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

 

Σχετικά Αρχεία
•    Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα/ Δράση e-security
•    Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων