Κατακύρωση αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου, χωρισμάτων και ψευδοροφής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.»

30.12.11

Εκτύπωση

Κατακύρωση αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 9653/30-9-2011 διακήρυξης για τo έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου, χωρισμάτων και ψευδοροφής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.» με  Κωδ. ΟΠΣ: 277064, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το σχετικό αρχείο μπορεί να ανακτηθεί από τον Σύνδεσμο αυτό