Κήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού Εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.», ως Άγονου

29.12.11

Εκτύπωση

Κήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού Εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.», ως Άγονου. Το κείμενο της σχετικής απόφασης είναι διαθέσιμο από τον σύνδεσμο αυτό