Δημόσια Διαβούλευση - Π.Σ.Ν.Α. Υγεία-Πρόνοια

10.03.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας», από 10/03/2004 έως και 30/03/2004 και ώρα 17:00. Για Download αρχείων επιλέγετε "Δημόσιες Διαβουλεύσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.