Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΟΠΣ Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτεμαχίων και Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπ.Γεωργίας

06.02.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτεμαχίων και Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Υπουργείου Γεωργίας». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.