Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Ηλεκτρονική Πύλη Αγροτικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης

03.02.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Αγροτικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.