Διακήρυξη Διαγωνισμού - Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΣΕΠ

02.02.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΣΕΠ». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.