Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΑΣΕΠ Εξοπλισμός

29.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής του ΑΣΕΠ». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.