Διακήρυξη Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Γ' ΑΤΤΙΚΗΣ

22.01.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.