Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

07.01.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.