Παράταση χρόνου Δημόσιας Διαβούλευσης - Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών

16.02.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχέδιου Διακήρυξης για το έργο «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών», έως και 27/02/2004 και ώρα 17:00. Για Download αρχείων επιλέγετε "Δημόσιες Διαβουλεύσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.