Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΕΜΥ Radar

03.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών Radar». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.