Διακήρυξη Διαγωνισμoύ - ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας

02.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.