Διακήρυξη Διαγωνισμού - Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

04.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση υπηρεσιών του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.