Διακήρυξη Διαγωνισμού - Εξοπλισμός ΣΔΟΕ

31.10.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση υποδομών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.