Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , «Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας»

25.07.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.