Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ

07.04.17

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.