Δημόσια Διαβούλευση – «Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας»

29.07.16

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο «Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας», από 29/07/2016 έως και 31/08/2016.  Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.