Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου, Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 19 Νοσοκομείων, με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services

27.05.16

Εκτύπωση

Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 19 Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και της 5ης ΥΠΕ (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - πρώην ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας), με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.