Ανακοίνωση για δικαιούχους του ICT4GROWTH

08.02.16

Εκτύπωση

Με αφορμή την λήξη της περιόδου υλοποίησης της Δράσης ICT4GROWTH ενημερώνονται οι Δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν προβεί σε κατάθεση αιτήματος προκαταβολής, την οποία δεν εισέπραξαν ολικώς ή μερικώς, ότι  μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την αποδέσμευση και επιστροφή της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.