Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τον B’ κύκλο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"

26.02.14

Εκτύπωση

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων (B’ κύκλος) είναι η 27/02/2014 και ώρα 23:00 μμ .