Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ»

28.01.14

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ». Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.