Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και

21.11.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.