Δημόσια Διαβούλευση – ΨΗΦΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

11.10.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο ΨΗΦΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, από 11/10/2013 έως και 18/10/2013 Δεν θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε δώ.