Δελτίο Τύπου - Σύμφωνα με έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

25.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται Δελτίο Τύπου με θέμα: Σύμφωνα με έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου πατήστε εδώ.