Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων & δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων

24.09.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Τουρισμού (τέως Γενικής Γραμματείας Τουρισμού) και των εποπτευόμενων φορέων της και τη δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.