Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ»

26.07.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ». Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.