Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

17.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.