Search
Search

Στρατηγικός Συνεργάτης στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

Η ΚτΠ Α.Ε. είναι ο αξιόπιστος Σύμβουλος που προτείνει, σχεδιάζει και έχει την ευθύνη
για την εκτέλεση και διαχείριση έργων και νέων τεχνολογιών
που συμβάλλουν στην προσαρμογή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον,
με βάση τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

 

Link

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις και τους Διαγωνισμούς των έργων που υλοποιεί η ΚτΠ Α.Ε.

Link

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εφαρμογές, τα συστήματα και τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΚτΠ Α.Ε.

Link

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιεί η ΚτΠ Α.Ε.

Δράση / Απολογισμός

17

Έτη Λειτουργίας

 

370

Έργα / Διαγωνισμοί
 

950

Εκατομμύρια Ευρώ
 

134

Χιλιάδες Αποδέκτες Κρατικών Ενισχύσεων

 

Έργα

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ξεχώρισε με την υλοποίηση Καινοτόμων έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εμβληματικά έργα που με τη λειτουργία τους άλλαξαν την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση προσφέροντας τα μέγιστα στη Διαφάνεια και την Εξυπηρέτηση του πολίτη. Η ΚτΠ Α.Ε. συνεχίζει δυναμικά το έργο της έχοντας αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών επενδύσεων του δημοσίου σε υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κρίσιμα και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα είναι ήδη ώριμα και η εταιρία προχωρά την υλοποίησή τους.

Υπηρεσίες

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας. Με το έργο της, η ΚτΠ Α.Ε. αναδείχθηκε ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης της Δημόσιας Διοίκησης στη σύνθετη και απαιτητική πορεία για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του έργου της, μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Κρατικές Ενισχύσεις

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υλοποιεί Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων οι οποίες φέρνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

Συνδεθείτε μαζί μας και ακολουθήστε όλα τα νεα,
αναρτήσεις, προκυρήξεις και λοιπές ενημερώσεις
μέσα από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 

 
 

TWITTER

 

 

LINKED IN

 

 

 

Φιλοξενία Συστημάτων

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει ανάμεσα στους σκοπούς λειτουργίας της, την υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα είναι αρμόδια για τη λειτουργία εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

 

G-Cloud

Σύγχρονη και Ασφαλής Επιλογή

Το Government Cloud (G-Cloud) της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι μια πρωτοποριακή και καινοτόμα υποδομή που επιτρέπει την κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA) υπολογιστικού νέφους, μέσα από υπερσύγχρονες υποδομές cloud computing και virtualization.

Co-Location Datacenter

Υπηρεσίες Co-Location

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. λειτουργεί από το 2007 Co-location υποδομή εντός χώρου Data Center 150 m2, παρέχοντας υπηρεσίες Φιλοξενίας και Παραγωγικής Λειτουργίας έργων.

Η Co-location υποδομή της ΚτΠ ΑΕ φιλοξενεί αυτή την περίοδο 27 Πληροφοριακά Συστήματα Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε 46 ικριώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες χρήστες και παρέχουν κομβικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Η ΚτΠ ΑΕ μέσα από την Co-location υποδομή προσφέρει ιδανικές συνθήκες ψύξεως, θερμοκρασίας και φυσικής ασφάλειας στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα, έχοντας επιτύχει μόλις 2 ημέρες down time, σε 11 περίπου χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας

 • Υψηλή Απόδοση
 • Μέγιστη Ασφάλεια

Το G-Cloud είναι το πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) & Εικονικοποίησης (Virtualization). H υπολογιστική υποδομή του G-Cloud (εξυπηρετητές, αποθηκευτικός χώρος, μνήμη RAM, δίκτυο, ασφάλεια) έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και ασφαλές.

Η διαθεσιμότητά του είναι της τάξης του 99,75 % και η υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται είναι σύμφωνη με το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001:2013. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι:

 • 11.000 εικονικοί πυρήνες επεξεργαστή (virtual cores)
 • 2.780 φυσικοί πυρήνες επεξεργαστή (τελευταίας γενιάς)
 • 55ΤB μνήμη RAM για τους εξυπηρετητές
 • 690ΤΒ αποθηκευτικός χώρος

Το λογισμικό εικονικοποίησης που χρησιμοποιείται είναι το VMware ESXi 6.0 (vSphere Enterprise Plus)

Ο νεόδμητος χώρος του Data Center του G-Cloud, πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, συμμορφούμενος με το πρότυπο Tier ΙΙΙ κατά Uptime Institute. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν στη φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Data Center του G-Cloud είναι τα εξής:

 • Ωφέλιμη ισχύς παροχής - 1.000 kW, εγκατεστημένη ισχύς 2 x 2.500 kVA – Το σύνολο των συστημάτων με διπλό βρόχο
 • Σύστημα ψύξης (ισχύς 3 x 500kW) με κλιματιστικές μονάδες νερού ανάμεσα στα ικριώματα (in row)
 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης (VESDA)
 • Εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον φυσικής πρόσβασης
 • Τεχνολογία free cooling για ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας

Βρίσκεται σε ασφαλή χώρο ελεγχόμενης πρόσβασης, τριών επιπέδων (σύμφωνα με το πρότυπο Tier ΙΙΙ), όπου υπάρχουν τρία σημεία ελέγχου εισόδου με διακριτές μεταξύ τους μεθόδους ελέγχου πρόσβασης, ώστε να βεβαιώνεται η πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα μόνο πρόσωπα, με σαφή καταγραφή στοιχείων εισόδου και εξόδου, καθώς και επιτήρηση του χώρου με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καμερών.

Όλη η ηλεκτρομηχανολογική υποδομή είναι με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης (σύμφωνα με το πρότυπο Tier ΙΙΙ), παρέχοντας διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime).
 

«Οι ΤΠΕ να αποτελέσουν το μοχλό για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας και για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, τον καταλύτη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση καθώς επίσης και το εργαλείο και μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.»

- το Όραμα της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής

17 χρόνια

 στην υπηρεσία της 

Δημόσιας Διοίκησης

 

Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία:

Copyright ΚτΠ ΑΕ 2019 Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top