Παράταση ημερομηνίας λήξης Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

05.09.11

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η παράταση της ημερομηνίας λήξης Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» μέχρι τις 11/9/2011