Παροχή περαιτέρω συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση του Έργου Υπηρεσίες Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε..

22.08.11

Εκτύπωση

Παροχή περαιτέρω συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του  Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση του Έργου Υπηρεσίες Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε.. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.