Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμου»

23.05.11

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου  «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμου». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.