Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δ’ Κύκλο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

11.10.17

Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης (Δ’ Κύκλος), ανακοινώνει ότι:


1. Η Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

2. Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

• Κ.Α.Δ. 46.71.13.14  – Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.
• Κ.Α.Δ. 47.78.85  – Λιανικό εμπόριο καυσίμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.
• Κ.Α.Δ. 47.99.85  – Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

3. Σε περίπτωση που οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα, ή δευτερεύουσα δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, τον παραπάνω Κ.Α.Δ. θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες μεταβολές.

4. Η εξόφληση κάθε δαπάνης με μετρητά, για να γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις κατά την περίοδο πληρωμής της.