Ενημέρωση Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

24.03.17

Εκτύπωση

Η ΚτΠ Α.Ε., ενημερώνει τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ICT4GROWTH, digi-retail, digi-lodge, digi−content, e-security και e-services, πως σε συνέχεια της υπ’ αρ. 34164ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ (ΑΔΑ: 707H465ΧΙ8-2ΛΤ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ με θέμα «Ανάκληση Ένταξης Πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων» (για διαχειριστικούς λόγους), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε Δελτίο Τύπου, το οποίο οι Δικαιούχοι μπορούν να διαβάσουν στον σύνδεσμο αυτό