Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση με κριτήριο ανάθεσης «την χαμηλότερη τιμή» για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

24.03.16

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με Πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης «την χαμηλότερη τιμή», για το έργο  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο