Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων ΚτΠ Α.Ε. (Ν.4281/2014)

12.11.15

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η υποχρέωση υποβολής  δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στελεχών και συνεργατών  ΚτΠ Α.Ε. (Ν.4281/2014) σύμφωνα με το 35677/10.11.2015 έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. ( διαθέσιμο από τον υπερσύνδεσμο αυτό. )