Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση Αιτημάτων Τροποποίησης για τη Δράση ICT4GROWTH

05.11.15

Εκτύπωση

Δεδομένης της πρόσφατης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Δράσης «ICT4GROWTH» η 31η Δεκεμβρίου 2015, η ΚτΠ Α.Ε. ενημερώνει τους Δικαιούχους, ότι για λόγους καλύτερης διαχείρισης του συνόλου της Δράσης και έγκαιρης ολοκλήρωσης αυτής, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση Αιτημάτων Τροποποίησης, ορίζεται η Παρασκευή 20.11.2015.