Συμμετέχοντες στην αυτοψία χώρων στο Μουσείο Ακρόπολης

21.10.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ο κατάλογος με τους συμμετέχοντες στην αυτοψία χώρων που έγινε στο Μουσείο Ακρόπολης στις 17/10/2014, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο "Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης" ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 377051. Σχετικό το συνημμένο αρχείο