Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας αυτοψίας στο Μουσείο Ακρόπολης, για το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»

01.10.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η ημερομηνία διενέργεια αυτοψίας στο Μουσείο Ακρόπολης, για το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ: 377051, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 10:00. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.