20 νέες εντάξεις στη δράση digi-retail, συνολικού Π/Υ 833 χιλ. ευρώ

03.09.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη 20 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Τα 20 νέα σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 833 χιλ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (Δημόσια Δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» έως σήμερα ανέρχονται σε 3.020 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 132,7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εντάξεις στη δράση «digi-retail» μέχρι σήμερα έχουν ως εξής: 

Εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail ανά ΕΠ/ΠΕΠ

Αριθμός

Ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

1.210

30.230.195,23€

ΠΕΠ Αττικής

916

27.191.698,61 €

ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)

526

11.223.453,14 €

ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (Δυτική Μακεδονία)

115

2.577.487,20 €

ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

114

2.643.361,60 €

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

139

3.641.519,83 €

 Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Σχετικά Αρχεία
Πίνακας νέων ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (18η ένταξη)
Συγκεντρωτικός πίνακας ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων (18η ένταξη)
Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων  σε Επιχειρησιακά Προγράμματα/ Δράση digi-retail