Νέα έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. "Οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών"

14.07.14

Εκτύπωση


Νέα έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών

To αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται σε διαδραστική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/
Όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά φύλο, ανά ηλικία, ανά περιφέρεια  και ανά ειδική πληθυσμιακή ομάδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf από τον σύνδεσμο:
http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/ktp_fin_pdf_002.pdf

Η έρευνα αφορούσε τη μέτρηση των δεικτών i2010 και διεξήχθη με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.  Το μεθοδολογικό πλαίσιο υιοθετήθηκε από τη Eurostat, από όπου αντλήθηκαν και τα συγκριτικά στοιχεία με την ΕΕ.