Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε»

19.11.13

Εκτύπωση

Η εταιρεία Κ.τ.Π. Α.Ε ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο